Navigatie overslaan

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mijnvakantiestek.nl
De algemene voorwaarden en de privacy statement zijn geldig voor verhuurders, huurders en sitebezoekers. Opgesteld februari 2017 en onbeperkt geldig.

Mijnvakantiestek website
Mijnvakantiestek.nl heeft het streven om de informatie op de site zo correct, bereikbaar en functioneel mogelijk te beheren en is mede afhankelijk van de verstrekte informatie van verhuurders.

Mijnvakantiestek is niet verantwoordelijk/aansprakelijkheid voor mogelijke negatieve gevolgen bij het disfunctioneren van de site  (om wat voor reden ook).

Zie tevens het privacy statement

Aanbieding nieuwe adverteerders op mijnvakantiestek.nl

Start met uw vakantiewoning te plaatsen op onze site. Uw jaarabonnement gaat in vanaf aanmelding en start de 1e van de volgende maand voor 12 maanden.

Voor nieuwe adverteerders hebben wij een aanbieding. Informeer HIER voor de informatie.

Abonnement is af te sluiten door de verhuurder en kan alleen worden afgesloten als de complete en correcte NAW-gegevens van de verhuurder worden opgegeven. Wanneer in het verleden reeds een advertentie is geplaatst op mijnvakantiestek.nl, dan gaat abonnement gelijk worden afgesloten. De verhuurder dient dan een keuze te maken uit één van de mijnvakantiestek adverteer mogelijkheden.

Verhuurders

De verhuurder heeft de  en gaat een overeenkomst aan voor de duur van 1 jaar. Begin en einddatum van het abonnement is te vinden op de factuur. De verhuurder kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (bij 1 jaar advertentie). Opzeggen kan per mail naar: info@mijnvakantiestek.nl

De overeenkomst vindt plaats tussen verhuurder vakantieverblijf en Mijnvakantiestek. Bij het niet opzeggen uiterlijk 1 maand voor verstrijken contractduur, wordt de overeenkomst voor de duur van telkens 1 jaar verlengd.

Mijnvakantiestek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onbevoegde toegang tot de verhuurdersaccount, advertentiegegevens verlies en de verstrekte info in de advertentie. Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het beheer van de account.

Betalingen door de Verhuurder dient te geschieden (tenzij anders aangegeven) binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij het niet tijdig voldoen van de factuur, behoudt mijnvakantiestek het recht om de advertentie offline te zetten, totdat het verschuldigde bedrag voldaan is.

Mijnvakantiestek behoudt het recht om advertenties te weigeren/offline te zetten, die niet overeenstemmen met de doelstelling en uitgangspunten van mijnvakantiestek.

Verhuurder dient de beschikbaarheidskalender zo correct mogelijk bij te houden, zodat mogelijke huurders een zo’n juist mogelijk beeld krijgen van de beschikbaarheid van het vakantieverblijf.  Indien de beschikbaarheidskalender niet wordt bijgehouden, maak hiervan melding in de advertentie omschrijving of geef met een vinkje aan dat reserveren en beschikbaarheid op uw eigen pagina te vinden is. Plaat de juiste link naar uw eigen website met kalender.

Mijnvakantiestek is niet verantwoordelijk voor consequenties voortvloeiende uit de contacten / overeenkomsten tussen verhuurder en huurder.

Verhuurder handelt telefoontjes en mails van huurders zelf correct, vriendelijk en tijdig af.

Beoordelingen vakantiestek kunnen door verhuurder zelf worden beheerd.

Huurders

De huurder heeft rechtstreeks contact met de verhuurder en sluit zelf een overeenkomst af met de verhuurder. Mijnvakantiestek is hier geen partij in.

Mijnvakantiestek is niet aansprakelijk voor de info en juistheden in de verhuurdersadvertentie. Wanneer info niet klopt, wilt u (indien nodig) mijnvakantiestek op de hoogte stellen door een mail te sturen naar info@mijnvakantiestek.nl.

Huurders kunnen een beoordeling geven van de vakantiestek. De verhuurder en mijnvakantiestek hebben het beheer over deze beoordeling.